Ko nozīmē alkometra kalibrēšana?

Ļoti vispārīgi tas nozīmē alkometra laboratorisko apkopi, kas ietver gan alkometra kalibrēšanu, gan regulēšanu un dažiem no modeļiem – verificēšanu. No mūsu piedāvājumā esošajiem alkometriem Alcoscan un Alcovisor sērijas alkometriem kalibrēšana lielākoties nepieciešama reizi 4-6 mēnešos un A klases alkometriem reizei 6-12 mēnešos. Konkrētais laiks, kad alkometrs jākalibrē, ir atkarīgs no daudziem faktoriem no kuriem svarīgākie ir – veikto mērījumu skaits, alkohola klātbūtne, laiks, uzglabāšana. Daži Alcoscan sērijas modeļi spēj informēt lietotāju, kad nepieciešams veikt kalibrēšanu.

Alkometra periodiskā apkope un kalibrēšana ir ļoti būtiska, lai pārliecinātos, ka alkometrs ir darba kārtībā, noteikti iesakām to darīt lietošanas pamācībā norādītajā biežumā vai pat biežāk. Kvalitatīvu darbu var saņemt no tiem uzņēmumiem, kuriem ir atbilstošs alkometru ražotāju sertifikāts – atlasi no tiem veikusi arī profesionālā asociācija EATA (Eiropas Alkometru Tirgotāj Apvienība).

Kalibrēšanas laikā mēs pārbaudām alkometra rādījuma atbilstību, izmantojot standarta pārbaudes gāzi un intoksikācijas simulatoru. Laboratorijas kalibrēšana tiek veikta, pamatojoties uz ražotāja noteikto noteikumu kopumu un izmantojot ražotāja noteiktos standartus. Augstas kvalitātes alkometriem (piemēram, Alcoscan un Alcovisor sērijām) ir atbilstoša elektroniskā atslēga, lai veiktu apkopi.

Alkometrs var darboties arī bez šīs procedūras (izņemot profesionālās ierīces, kuras var būt aprīkotas ar taimeri, kas nodrošina ierīces aizslēgšanos, ja netiek veikta kalibrēšana/apkope), tomēr kalibrēšana būtiski palielina ierīces precizitāti, kas citādi pēc ilgstošas ​​lietošanas var ievērojami mainīties, kā arī neveicot savlaicīgu apkopi alkometrs var tikt bojāts.

Alkometra kalibrēšanas pakalpojumu piedāvā arī Rovico Büroo OÜ “Rovico Latvia”. Visi EATA apstiprinātā alkometru apkopes laboratorijā kalibrētie alkometri vienmēr tiek aprīkoti ar uzlīmi, kurā ir informācija par kalibrēšanas laboratoriju un kalibrēšanas laiku, kā arī kad ir jāveic nākamā kalibrēšana.

Vairāk par kalibrēšanu varat lasīt šeit.