Mõõtetulemuste mälu

Home / glossary / Mõõtetulemuste mälu

Seade salvestab enda mällu viimaste mõõtmiste tulemused